U bevindt zich hier: Home » Opleidingen » Integratieve Reflexoloog

Integratieve Reflexoloog

Integratieve Reflexoloog

Je bent Coach Reflexoloog of je hebt een equivalent ervan elders gevolgd en je wil je verder bekwamen in de reflexologie. Je wil vanuit andere visies en systemen technieken beheersen, je wil energetisch leren werken en de Oosterse visie integreren, je wil werken met zwangeren of je wil aroma therapie integreren. Kortom, je wil een diepgaand en uitgebreid kennis- en toolpakket ter beschikking hebben. Dan is Integratieve Reflexoloog voor jou logischerwijze de volgende stap.
Opleiding erkend door BeVo en BMF.

Opleiding erkend door BeVo en BMF

Voorkennis

Coach Reflexoloog of equivalent van minstens 150 uur reflexologie

Doel

Professioneel en cliëntgericht werken met integratie van verschillende systemen en invalshoeken (= sterk uitgebreid arsenaal aan tools en inzichten) om sessies en hun effect te verdiepen.

Programmatie en inhoud

Totaalpakket : uren van 50 minuten
*
voorkennis : minstens 150 uur
* contacturen : totaal aantal uren afhankelijk van gekozen modules
* certificatie-uren : 20 uur inclusief permanente evaluatie tijdens contacturen + casus verslagen + eindwerk

Integratieve Reflexoloog bestaat uit 3 modules.
Deze modules zijn ook apart te volgen als specialisatie

VERPLICHTE MODULES

MODULE 1 : VERDIEPING TECHNIEKEN : 4 dagen
Inhoud en data : zie link

MODULE 2 : ENERGETISCH REFLEXOLOOG : 6 dagen
Inhoud en data : zie link

NAAR KEUZE

MODULE 3 : ZWANGERSCHAPSREFLEXOLOOG : 6 dagen
Inhoud en data : zie link

MODULE 3 : AROMA REFLEXOLOOG : 5 dagen
Inhoud en data : zie link

PPV

Aantal punten PPV voor BeVo : 60

Deelnameprijs

Opleiding : 110 euro / dag - Modules apart te betalen
Inclusief lesgeld, cursusmateriaal, drank en versnapering tijdens de pauzes, lunch zelf te voorzien
Vroegboekkorting van 10 % korting als je vooral inschrijft EN ten minste 1 maand voor de startdatum van de opleiding betaalt : 567 euro

Certificatie
100 euro

Zelfstandige
Het opleidingsbedrag is volledig aftrekbaar als beroepskost voor een zelfstandige (ook in bijberoep).

Evaluatie en certificatie

Evaluatie gebeurt via
- permanente evaluatie tijdens de lessen met bijsturen van de docent
- 18 casusverslagen
- eindwerk

Casusverslagen
Vereisten 18 casusverslagen
- diverse thema's van de opleiding Integratieve Reflexoloog bevatten
- enkelvoudige verslagen én opvolgbehandelingen met anamnese, werkplan, sessie en conclusie en waarvan er minstens bij 5 cliënten 5 opeenvolgende sessies zijn
- integratief karakter van de toegespaste reflexologie aantonen
- evolutie en professionaliteit in de reflexologie aantonen
Van de studenten wordt verwacht dat ze de case-studies bijhouden omdat ze kunnen worden opgevraagd door de beroepsvereniging BeVo.

Eindwerk
Vereisten eindwerk
- een onderwerp behandelen passend in of aansluitend bij de opleiding IR
- uit minstens 25 pagina’s bestaan
- theoretisch als bijvoorbeeld een onderzoeksitem of praktisch als een uitwerking van een thema
- 10 sessies bevatten die meetellen als 10 casusverslagen
Van de studenten wordt verwacht dat ze het eindwerk bijhouden omdat dat kan worden opgevraagd door de beroepsvereniging BeVo.

Wie voldoet, krijgt het certificaat en kan op basis van het certificaat aansluiten bij BeVo en BMF.

Locatie

Katrien Hendrickx in Tienen
- Verdieping technieken
- Energetisch Reflexoloog
- Zwangerschapsreflexoloog
Gallicstraat 5
3300 Tienen/Bost

Veeerle Waterschoot in Tienen
- Aroma Reflexoloog
Gallicstraat 5
3300 Tienen/Bost

Voorwaarden

Lees onze algemene inschrijf- en annuleringsvoorwaarden.
Hierop kan in samenspraak met en na overleg met de betrokken lesgever afgeweken worden.
zie onze algemene voorwaarden

Inschrijven opleiding

Klik op link

Getuigenisssen / feedback

Getuigenissen